Home
Aktuálne dianie
O nás
Činnosť
Archív
EDS
Kontakt
Stará Bystrica


Milé deti, mládež, rodičia i všetci ostatní zvedavci.


Vitajte na našej internetovej stránke. Prostredníctvom nej Vám chcem prenášať informácie o tom, čo sa deje v našom CVČ, čo ponúkame našim záujemcom v pravidelnej činnosti, aké ďalšie aktivity plánujeme, čo sa nám podarilo zrealizovať, kde sme dosiahli úspechy.

Naše centrum voľného času ako školské zariadenie obce Stará Bystrica orientuje svoju činnosť najmä na aktivity v mimovyučovacom čase. Našim cieľom je ponúknuť deťom, mládeži i dospelým možnosti užitočného trávenia voľného času na základe vlastného výberu podľa záujmov a potrieb vlastnej sebarealizácie v oblasti spoločenských vied, techniky, športu a prírodovedy, s dôrazom na relaxáciu, zdravého spôsobu života i zábavu a rozvoj osobnosti. Významné miesto pripisujeme rozvoju tvorivosti, práci s talentami a reprezentácii našej činnosti na verejnosti – v tuzemsku i zahraničí. Viac info...

Ponuka záujmovej činnosti na školský rok 2014-2015

Aj v tomto školskom roku sme pre vás pripravili krúžky, kde si môžete rozvíjať svoj talent, zručnosti, schopnosti a získavať nové vedomosti z oblasti, ktorá vás zaujíma. Ponuku si môžete pozrieť tu.  

Zápisné do Centra voľného času na tento školský rok pre deti, ktoré navštevujú Základnú školu s materskou školou v Starej Bystrici je  12€ na celý školský rok. 

Zápisné pre deti, ktoré nenavštevujú našu školu je 24€ na školský rok. 

 Žiadosť o prijatie na činnosť do CVČ si môžete stiahnuť tu .

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Dúfame, že sa Vám naša internetová stránka páči a každý si tu nájde niečo, čo ho zaujme. A ak nemáš rád nudu, pridaj sa k nám - vyber si z našej ponuky a zabávaj sa s nami!