Home
Aktuálne dianie
O nás
Činnosť
Archív
EDS
Kontakt
Stará Bystrica


Milé deti, mládež, rodičia i všetci ostatní zvedavci.


Vitajte na našej internetovej stránke. Prostredníctvom nej Vám chcem prenášať informácie o tom, čo sa deje v našom CVČ, čo ponúkame našim záujemcom v pravidelnej činnosti, aké ďalšie aktivity plánujeme, čo sa nám podarilo zrealizovať, kde sme dosiahli úspechy.

Naše centrum voľného času ako školské zariadenie obce Stará Bystrica orientuje svoju činnosť najmä na aktivity v mimovyučovacom čase. Našim cieľom je ponúknuť deťom, mládeži i dospelým možnosti užitočného trávenia voľného času na základe vlastného výberu podľa záujmov a potrieb vlastnej sebarealizácie v oblasti spoločenských vied, techniky, športu a prírodovedy, s dôrazom na relaxáciu, zdravého spôsobu života i zábavu a rozvoj osobnosti. Významné miesto pripisujeme rozvoju tvorivosti, práci s talentami a reprezentácii našej činnosti na verejnosti – v tuzemsku i zahraničí. Viac info...

EDS 2013/2014
V CVČ si už nevieme našu činnosť predstaviť bez zahraničných dobrovoľníkov. Nie je to jednoduché ich takmer po roku vystriedať. Celý rok spoločne prežívame dobré i zlé, riešime rôzne menšie i väčšie trampoty a potom sa musíme rozlúčiť a zvykať si na nové tváre. A hlavne na mená, keď sa nám na jazyk tlačia stále tí, čo boli pred nimi. Ale zároveň sa tešíme na to, čo nám prinesú títo noví mladí ľudia. V tomto školskom roku sú to opäť dve dievčatá, Ljuba prichádza z Ruska (Moskva)  a Cristina zo Španielska. Verím, že tak ako aj predošlí dbrovoľníci aj tieto dievčatá tu nájdu svoj druhý domov, naučia sa tu veľa užitočných vecí pre svoj ďalší život a obohatia aj našu činnosť o rôzne novinky.                                                                               
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Dúfame, že sa Vám naša internetová stránka páči a každý si tu nájde niečo, čo ho zaujme. A ak nemáš rád nudu, pridaj sa k nám - vyber si z našej ponuky a zabávaj sa s nami!