Home
Aktuálne dianie
O nás
Činnosť
Archív
EDS
Kontakt
Stará Bystrica
O nás
Naše centrum voľného času ako školské zariadenie obce Stará Bystrica orientuje svoju činnosť najmä na aktivity v mimovyučovacom čase. Našim cieľom je ponúknuť deťom, mládeži i dospelým možnosti užitočného trávenia voľného času na základe vlastného výberu podľa záujmov a potrieb vlastnej sebarealizácie v oblasti spoločenských vied, techniky, športu a prírodovedy, s dôrazom na relaxáciu, zdravého spôsobu života i zábavu a rozvoj osobnosti. Významné miesto pripisujeme rozvoju tvorivosti, práci s talentami a reprezentácii našej činnosti na verejnosti – v tuzemsku i zahraničí.
Napĺňanie týchto cieľov sa deje prostredníctvom:

1. Pravidelnej záujmovej činnosti
formou krúžkov (záujmových útvarov), klubov …

2. Príležitostnej záujmovej činnosti

– podujatia vo všetkých oblastiach činnosti zariadenia –súťaže, zábavné akcie, vystúpenia, tvorivé dielne, športové aktivity, ...

3. Spontánnej činnosti

– spoločenské hry, knihy, časopisy, multifunkčný stôl s hrami, neorganizovaná činnosť, pri ktorej deti majú k dispozícii DVD, CD, ...

4. Prázdninovej činnosti

– organizovanie prímestských pobytových táborov, športových podujatí, …

Tešíme sa, že budete často navštevovať nielen tieto stránky, ale aj naše CVČ. Všetci Ste srdečne vítaní.

Sample ImageSample Image
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Dúfame, že sa Vám naša internetová stránka páči a každý si tu nájde niečo, čo ho zaujme. A ak nemáš rád nudu, pridaj sa k nám - vyber si z našej ponuky a zabávaj sa s nami!